1) किपा छिरिङ्ग शेर्पा, सोताङ-सोलुखुम्बु – हाल: अस्ट्रिया

2) गणेश घिमिरे, वाकु-९- सोलुखुम्बु –  हाल: काठमाडौं

3) जाङ्मु शेर्पा, गार्मा-३,थल्लेरी, सोलुखुम्बु-  हाल: काठमाडौं

४) गोपाल मगर वाकु- ९ सोलुखुम्बु –

हाल: काठमाडौं

 


Advertisements